دختران بهشتی

زیر نظر کانال دختران بهشتی در ایتا

ریحانه ی خلقت 

|♥️|چرا عاشــق

|🍃|خدا نباشم؟!

|🌷|وقتے ڪہ

|☺️|بہ من گفتـــ

"تو ریحانہ ے خلقتـــ منـے"

فَاِنَّ المَرأَةَ رَیحانهُ😇

#تو_ریحـانہ_خـدایی_بانـو😍

#لاحول‌ولاقوةالاباللہ

[کانال ما]⸙•-

[وبلاگ ما]⸙•-

رفیقانه 

‹💚🌿›

براےداشـتن‌آرامــش . . 😌
فقط‌بایدآدمایۍڪه‌حس‌خـوبی بہت‌میدن‌ 🤞🏾؛
ڪنارٺ‌نگھ‌داࢪے 𖠌 °!

#اݩگیزشۍ  
#ࢪفیقاݩھ 👐🏼😻

 

[کانال ما]⸙•-

[وبلاگ ما]⸙•-

 

 

Designed By Erfan Powered by Bayan